Kế hoạch bồi thường và những dự định sắp tới của Pancake Bunny sau cuộc tấn công Flash Loan

Nội dung

 • Về cuộc tấn công
 • Mục tiêu kế hoạch
 • Kế hoạch cho hoạt động PancakeBunny – giảm phát hành BUNNY, pool Bunny
 • Giữ lại giá trị cho holder BUNNY ban đầu (ROV)
 • Kế hoạch cho token mới, Platinum BUNNY (pBUNNY)
 • Pool bồi thường cho pBunny
 • Đóng góp phí thực hiện (C1) 
 • Đóng góp team Bunny (C2) 
 • Đóng góp tiền thu hồi (C3) 
 • Đóng góp token QFI (C4) 
 • Quy trình bồi thường 
 • Hoán đổi pBUNNY 
 • Tổng lưu hành BUNNY sau hoán đổi (swap)
 • Kế hoạch mua lại và đốt (burn)

Tổng hợp – TL; DR

 • Không có vault nào bị tổn hại. Cuộc tấn công đã làm sập giá của BUNNY. 1 tỷ đô la trong TVL (Total Value Locked) không bị đánh cắp. Hãy xem chi tiết sau. 
 • Sau khi mã đã được sửa trong 24 giờ tới, PancakeBunny sẽ tiếp tục hoạt động bình thường với lượng phát hànhBUNNY tăng lên. Trong 90 ngày tiếp theo, Bunny Pool sẽ giải ngân 100% phí thực hiện được tích lũy cho đến thời điểm tấn công.
 • Tại thời điểm hiện tại, holder BUNNY ban đầu như một lớp học đã giữ lại giá trị khoảng 39 triệu đô la. 
 • Pancake Bunny sẽ bồi thường cho holder ban đầu sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường tại thời điểm tấn công và giá trị giữ lại hiện tại là 39 triệu đô la bằng cách phát hành một token mới, pBUNNY và bằng cách tạo pool bồi thường.
 • Pool bồi thường sẽ được tài trợ bởi phí thực hiện, một đóng góp trực tiếp từ team, bất kỳ khoản tiền nào được thu hồi từ cuộc tấn công và một lượng token cho QFI, một dự án cho vay/ hoán đổi mới được thiết kế để giảm thiểu sự phụ thuộc vào Venus và PancakeSwap.
 • Sau 90 ngày, holder ban đầu sẽ hoán đổi pBUNNY của họ cho BUNNY với mức chiết khấu theo tỷ giá thị trường.
 • Vấn đề tăng BUNNY Supply sẽ được giảm thiểu bằng kế hoạch mua lại và đốt. Nó bao gồm các Bunny Pots không tổn thất, phí canh tác cross-chain (chuỗi chéo). nếu cần thiết, việc đốt của Bunny sẽ tối ưu trong một khoảng thời gian.

Về cuộc tấn công

Trước hết, tất cả các Vault đều an toàn. Không có vault nào bị xâm nhập và 1 tỷ đô la trong TVL KHÔNG BIẾN MẤT khỏi vault. Tuy nhiên, một hacker đã thực sự có thể kiếm được ~45 triệu đô la từ sự cố này. 

Vậy tiền đến từ đâu nếu như không phải từ vault? Đây là một cuộc tấn công kinh tế kết hợp flash loan (được sử dụng cho Ethereum hoặc ERC20 chỉ được vay trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành một block giao dịch trên blockchain. Miễn là khoản vay được trả lại trước khi block giao dịch tiếp theo bắt đầu thì người vay sẽ không phải chịu phí lãi suất) và lợi dụng tính thanh khoản thấp trên PCS V1 để mint ~6,9 triệu BUNNY và bán nó ra thị trường. Họ đã nghiên cứu và cô lập lỗ hổng, kiểm tra tất cả các chi tiết và chắc chắn có bản sửa lỗi trong vòng 24 giờ tới.

Nếu đơn giản chỉ là $45 triệu và số tiền này không phải từ Vaults, thì tại sao TVL lại giảm mạnh? Sự cố về giá BUNNY đã ảnh hưởng đến các vault khác có hiển thị BUNNY. Do đó, Pancake Bunny đã khóa vault trong vòng một giờ.

Mục tiêu kế hoạch

Họ đã lập ra kế hoạch nhằm thúc đẩy sự phục hồi của: 1. TVL, 2. Vốn hóa thị trường và 3. bồi thường những tổn thất cho mọi người càng sớm càng tốt. Vì đây là một cuộc tấn công kinh tế nhắm đến BUNNY, nên họ không mong chờ vào việc thu hồi tiền từ hacker. Mục tiêu của Pancake Bunny là tiếp tục nạp và withdraw (rút) vào, ngày 21 tháng 5, khoảng 6:30 (giờ UTC) – 13:30 (giờ Việt Nam) (khi timelock được thực hiện) và họ sẽ tắt phí rút tiền 0,5% trong thời điểm đó.

Kế hoạch cho hoạt động PancakeBunny, phát hành BUNNY, pool Bunny.

Đầu tiên – BUNNY vẫn tiếp tục hoạt động như trước đây, nhưng với tỷ lệ phát hành cố định cao hơn là X BUNNY trên mỗi BNB, trong đó X > 125% giá thị trường của BNB / giá thị trường của BUNNY. Ví dụ: nếu giá thị trường của BNB là 300 USD và BUNNY là 30 USD, thì X = (125% của 10) = 12,5. Tỷ lệ phát hành mới này được thiết lập để đảm bảo APY cao nhằm giữ lại và thu hút TVL (‘Tỷ lệ phát hành mới’, hoặc ‘NER’).

Tất cả những ai giữ token BUNNY vẫn có thể stake BUNNY trong pool Bunny ban đầu, giống như cách mọi người đang làm bây giờ. Pool Bunny tiếp tục phân phát các khoản phí thực hiện đã tích lũy cho đến thời điểm tấn công. Số tiền này là khoảng 55 triệu đô la và sẽ được phân phối cho các staker trong 90 ngày tới. Lưu ý rằng, 55 triệu đô la gần tương đương với những gì giao thức sẽ phân phát trong 3 tháng thông qua pool Bunny, nếu TVL trung bình từ 2 đến 3 tỷ đô la. Điều này đồng nghĩa họ phân phối tất cả các khoản phí thực hiện tích lũy trước khi tấn công cho những ai stake BUNNY trong 90 ngày tới.

Giữ lại giá trị cho các holder BUNNY ban đầu (ROV)

Lưu ý rằng tại thời điểm thông báo này, tất cả những người nắm giữ BUNNY ngay trước cuộc tấn công – ‘Chủ sở hữu Bunny ban đầu’ – hiện đang giữ lại một lượng giá trị nhất định ở mức giá hiện tại – ‘Giá trị gốc được giữ lại’ (ROV). ROV = số lượng BUNNY do holder Bunny ban đầu X giá thị trường của BUNNY tại thời điểm công bố này. Số tiền này xấp xỉ bằng 1,3 triệu X 30 USD = 39 triệu USD.

Kế hoạch cho các token mới, pBUNNY

Tuy nhiên, họ cũng đang phát hành một token mới để xây dựng một cơ chế để bù đắp vốn hoá thị trường bị mất (không mất từ vault của Pancake Bunny) cho các holder Bunny ban đầu. Token mới, Platinum Bunny hoặc pBUNNY, sẽ được phân phát bằng cách thả không khí hoặc phương pháp tương tự cho tất cả các holder Bunny ban đầu, bao gồm cả chủ sở hữu token BUNNY-BNB LP.

Pool bồi thường cho pBunny

9. Họ sẽ tạo ra một pool bồi thường mới để tích lũy phần thưởng bồi thường từ bốn nguồn được liệt kê dưới đây. Tất cả những ai giữ pBUNNY đều có thể yêu cầu phần thưởng bồi thường của họ từ pool này thường xuyên, thậm chí có thể theo ngày.

Đóng góp phí thực hiện (C1) 

Nguồn đóng góp đầu tiên cho pool bồi thường là phí thực hiện. Bắt đầu từ ngày mai và trong 90 ngày tới, phí thực hiện PancakeBunny là 30% lợi nhuận giao thức (Phân phối Bunny) sẽ bắt đầu tích lũy trong pool bồi thường mới (C1). Dựa trên lịch sử thực hiện, nếu PancakeBunny TVL trung bình từ 1 đến 2 tỷ đô la trong 3 tháng tới, chủ sở hữu pBUNNY có thể nhận được tổng cộng 30 triệu đô la phí thực hiện thông qua pool bồi thường.

Đóng góp team Bunny (C2) 

Team Bunny sẽ đóng góp nguồn bồi thường thứ hai cho pool bồi thường. Thông thường, BUNNY được mint cho Team Bunny với tỷ lệ 15 BUNNY cho mỗi 100 BUNNY được mint cho cộng đồng, để đổi lấy phí thực hiện là 30%. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, Team Bunny sẽ gửi tất cả BUNNY mà họ nhận được từ giao thức đến pool bồi thường (C2).

Đóng góp tiền thu hồi (C3) 

Nguồn bồi thường thứ ba bao gồm bất kỳ khoản tiền nào được thu hồi từ cuộc tấn công (C3). PancakeBunny hiện đang hợp tác chặt chẽ với Binance, một số nhóm bảo mật và các thành viên khác của hệ sinh thái để theo dõi và chặn ETH thoát ra khỏi Ethereum.

Đóng góp token QFI (C4) 

Nguồn bồi thường thứ tư bao gồm các dự án token mới trong giao thức cho vay và hoán đổi kết hợp có tên QFI, sẵn sàng ra mắt trong khoảng 60 ngày (C4). Token QFI sẽ được giảm xuống 1:1 cho chủ sở hữu pBUNNY. Giao thức L1 mới sẽ cung cấp cho người dùng cơ hội tạo ra lợi nhuận cho vay tài sản đơn lẻ như AAVE (Ethereum) và Venus (BSC), đồng thời cung cấp cho họ tùy chọn nhận lợi nhuận thanh khoản tập trung cao hơn trong phạm vi giá cụ thể như Uniswap V3.

Dự án QFI à một nền tảng cho vay thế hệ tiếp theo sắp ra mắt trong tương lai gần. Đáng lẽ điều này sẽ không được tiết lộ sớm như vậy, nhưng họ cảm thấy việc tìm thêm cách thưởng cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công gần đây là đúng. QFI sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho Bunny và hệ sinh thái BSC. QFI thật sự cần thiết, vì sự ngắt kết nối hiện tại giữa các giao thức L1 và L2 đã dẫn đến sự gián đoạn đáng kể trong PancakeBunny và các dự án L2 khác, thậm chí góp phần cho cuộc tấn công gần đây. Việc các hacker tấn công lỗ hổng bằng code () đã trở nên trầm trọng hơn do thanh khoản càng thấp khi di chuyển từ PancakeSwap V2 sang pool V1 USDT-BNB. QFI sẽ cho phép phát triển code một cách tích hợp hoàn toàn theo chiều dọc, kết nối các quy trình L1 và L2 bằng cách cho phép kiểm tra toàn bộ chuỗi giá trị của các bản cập nhật chính, cũng như lập kế hoạch và thực hiện chúng.

Quy trình bồi thường

Tóm lại, Team Bunny đang sao lưu dữ liệu tạm thời nhanh nhất có thể trước khi cuộc tấn công diễn ra. pBUNNY sẽ được phân phát cho những ai đang giữ BUNNY tại thời điểm tấn công. Chủ sở hữu pBunny có quyền yêu cầu bồi thường từ pool bồi thường, trong 90 ngày tới, tích lũy đóng góp từ phí thực hiện “ Kế hoạch bồi thường”, “Kế hoạch bồi thường’ lập ra bởi team, tất cả số tiền được thu từ cuộc tấn công và token QFI.

Hoán đổi pBUNNY

Thành phần cuối cùng là hoán đổi pBUNNY cho BUNNY vào cuối khoảng thời gian 90 ngày. Điều này được tính toán dựa trên công thức sau:

Tổng số tiền bồi thường vào cuối 90 ngày (TCIH) = ROV + C1 + C2 + C3 + C4

Ví dụ: Dựa trên giả định TVL trung bình là 1-2 tỷ đô la trong khoảng thời gian 90 ngày, phục hồi 5 triệu đô la từ cuộc tấn công, ~ 1,3 triệu BUNNY do holder ban đầu giữ trước khi tấn công và giá QFI = $Z, cách tính như sau:

TCIH = 39 triệu đô + 30 triệu đô + 5 triệu đô + 5 triệu đô + 1,3 triệu * Z đô

TCIH > 79 triệu đô

Tổng số tiền bồi thường tích lũy (TAC) = giá BUNNY ngay trước khi tấn công X số lượng BUNNY ngay trước khi cuộc tấn công (không bao gồm BUNNY của Đội) X bội số tiền thưởng 110% (tương đương ~ 3,23% lãi suất hàng tháng cộng lại trong 3 tháng)

Ví dụ: TAC = ~150 đô X ~1.3 triệu X 110% =  215 triệu đô

Tổng số tiền bồi thường (TCPS) = TAC — TCIH

Ví dụ: TCPS = 215 triệu đô — 79 triệu đô = 136 triệu đô

Số lượng BUNNY đổi trên pBUNNY (NBS) = TCPS / (giá thị trường của BUNNY sau 90 ngày)

Ví dụ: nếu giá thị trường BUNNY là 30 đô là trong 90 ngày, khi đó NBS = 136 triệu đô / 30 đô = ~4.53

Vì vậy, mỗi pBUNNY sẽ được swap cho 4,53 BUNNY. Khi đó, tổng số BUNNY được swap sẽ là ~ 5,89 triệu BUNNY mới.

Tổng lưu hành BUNNY sau khi swap (đổi)

Điều này có nghĩa là tổng số lượng BUNNY lưu hành sau khi đổi qua (TAB) sẽ là 1.5 triệu + 9.5 triệu + (C1 / giá trung bình của BNB tỏng 90 ngày) * NER + C1 * 13.3% + 5.89 triệu

Ví dụ:

TAB = 11 triệu + (30 triệu/300) * 12.5 + 30 triệu * 13.3% + 5.89 triệu

TAB = 11 triệu + 125 ngàn + 3.99 triệu + 5.89 triệu = ~21 triệu

Lên kế hoạch mua lại và burn (đốt)

Để kiểm soát số lượng BUNNY đang lưu hành, Team Bunny sẽ thực hiện các biện pháp tích cực để mua lại và burn BUNNY lưu hành, bao gồm sử dụng phí cross-chain, phí Bunny Pot (tính năng không tổn thất sắp tới) và, nếu cần, burn tất cả BUNNY phát ra trong team trong một khoảng thời gian tối ưu.

Nguồn: Pancake Bunny

Theo dõi Facebook và Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment