Hướng dẫn chuyển $OOE cũ sang hợp đồng $OOE mới

Quá trình chuyển đổi sang hợp đồng $OOE mới

OpenOcean đã thực hiện các biện pháp chủ động để di chuyển một tài sản cho người dùng, cụ thể là:

 • Tài sản DAO trên BNB Chain
 • Tài sản Vault (Single Staking) trên BNB Chain

Tuy nhiên, có một số nội dung còn lại yêu cầu người dùng di chuyển thủ công:

 • $OOE trong ví người dùng (người dùng giữ $OOE ví cá nhân của họ). Snapshot đã được chụp ở các block height sau:
  • BNB Chain – block height 29713870 (lúc 09:27:41 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
  • Ethereum – block height 17631886 (lúc 09:37:59 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
  • Avalanche – block height 32234323 (lúc 09:43:50 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
  • Polygon – block height 44735236 (lúc 09:44:01 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
  • Fantom – block height 65187986 (lúc 08:06:30 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
 • $OOE trong pool LP hoặc chương trình stake LP (người dùng đã cung cấp thanh khoản hoặc stake OOE nào trong pool). Snapshot đã được chụp ở các block height sau:
  • BNB chain – block height 29713285 (lúc 08:58:22 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
  • Ethereum – block height 17631691 (lúc 08:58:59 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
 • Hodler $OOE Vault LP (pool tài sản duy nhất – người dùng có $OOE được stake trong hợp đồng Vault trên Ethereum). Snapshot đã được chụp ở các block height sau:
  • BNB chain – block height 29713870 (lúc 09:27:41 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
  • Ethereum – block height 17631886 (lúc 09:37:59 AM, ngày 06/7/2023 – giờ Việt Nam)
 • Hodler $OOE DAO trên Ethereum liên hệ với OpenOcean để được hỗ trợ.

Người dùng có thể liên hệ Discord OpenOcean hoặc Cộng đồng OpenOcean Việt Nam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Các bước chuẩn bị trước Migration – di chuyển token

 1. Để bắt đầu quá trình di chuyển token, hãy click vào Migration Page
 2. Chọn “BNB Chain” và kết nối với ví chứa $OOE, tài sản LP pool hoặc tài sản stake

Tại Migration Page – Trang di chuyển, chỉ những nội dung có thể di chuyển mới được hiển thị.

 • Amout of Snapshot: Cột này hiển thị số lượng $OOE bạn đã nắm giữ tại thời điểm Snapshot.
 • Claim Amout: Số tiền có thể claim thể hiện số tiền nhỏ giữa số dư trong ví của bạn và số tiền snapshot. Đây là số lượng token bạn có thể di chuyển.

Hướng dẫn chuyển $OOE

Bước 1: Truy cập https://app.openocean.finance/migration và click “Claim” để bắt đầu quá trình di chuyển $OOE

Bước 2: Xác minh địa chỉ và số lượng $OOE được hiển thị trong thông báo dialog. Nếu mọi thứ đều chính xác, click vào “Confirm“để phê duyệt $OOE cho hợp đồng của OpenOcean.

Bước 3: Đợi cửa sổ bật thông báo hiển thị trong ví của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Metamask, vui lòng click vào tuỳ chọn “Use Default” và “Confirm” giao dịch.

Bước 4: Tiếp tục click “Confirm” trong pop-up thông báo của Metamask

Bước 5: Bạn có thể kiểm tra trạng thái di chuyển của mình trên BSCscan bằng cách click vào “View Transaction in Explorer“.

Vậy là bạn đã di chuyển $OOE thành công sang hợp đồng BNB Chain mới.

Xem thêm: Biện pháp bảo vệ cộng đồng của OpenOcean khỏi các rủi ro từ sự cố Exploit trên Poly Network

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment