Hướng dẫn cơ bản về Orca (ORCA)

Orca là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển và hoạt động dựa trên nền tảng Solana. Bài viết sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể sử dụng Orca.