Giới thiệu Cardstarter IDO: Matrixswap

Matrixswap – một giao thức giao dịch Perpetual Swap dựa trên vAMM với cách thức hoàn toàn phi tập trung, được triển khai trên các blockchain như Polygon, Polkadot và Cardano.