Manta Network – Công Nghệ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

Manta Network đang phát triển một sàn giao dịch ẩn danh phi tập trung được phát triển dựa trên công nghệ Parity Substrate. Sàn có tên gọi là MantaDAX với mục tiêu không tiết lộ bất kỳ địa chỉ người dùng khi giao dịch.