Horizon Genesis ra mắt Mainnet

Horizon Genesis đã phát hành với các tính năng bổ sung về độ an toàn và trải nghiệm. Đồng thời cũng bắt đầu triển khai các chiến lược tiếp thị.