Giới thiệu Polycat Finance DEX

Theo lộ trình phát triển đã công bố từ trước, Polycat sẽ ra mắt một AMM riêng vào ngày 2/8. Tuy nhiên, việc khởi chạy AMM này vẫn đang còn gặp nhiều trở ngại cùng một số bất cập liên quan. Bài viết này sẽ xoay quanh những vấn đề đó và hướng giải quyết mà Polycat đưa ra nhằm hoàn thiện Polycat DEX.