Giới thiệu CardStarter IDO: Flurry Finance

Flurry Finance – một dự án IDO của CardStarter, một hình thức farm tự động để thu lợi nhuận trên các giao thức DeFi khác nhau mà không cần phải lock-up (khóa) quỹ hoặc lãi suất kiếm được.