Giới thiệu CardSwap DEX trên CardStarter

CardSwap là một sàn giao địch phi tập trung (DEX) xây dựng trên Cardano network. Tương tự như giao thức AMM của UniSwap trên Ethereum hay PancakeSwap trên Binance Smart Chain.