Giới thiệu Bakery Gallery trên BakerySwap

BakerySwap đã cho ra mắt Bakery Gallery, nền tảng này được hoàn thiện quản lý qua việc cung cấp các sản phẩm NFT và nhắm đến mục tiêu cạnh tranh với các nền tảng Ethereum hàng đầu.

Giới thiệu Dragon’s Lair trên QuickSwap

Trong nền tảng QuickSwap, “Loài rồng” luôn khuyến khích người dùng tích trữ QUICK càng nhiều càng tốt. Dragon’s Lair sẽ giúp bạn kiếm thêm QUICk một cách thụ động.

Hướng dẫn toàn tập về Serum

Dự án Serum là một decentralized exchange (DEX – Sàn giao dịch phi tập trung) trên Solana Blockchain, được xây dựng bởi nhóm đã tạo nên FTX Exchange.

Hướng dẫn toàn tập về Value Defi

Tại sao phải đầu tư vào các giao thức khác nhau nếu bạn có một giao thức cung cấp tất cả các dịch vụ DeFi? Value DeFi sẽ giúp bạn mang tất cả thế giới DeFi trên một nền tảng duy nhất.